Κείμενο που αναδεικνύει τους βασικούς τομείς της συνεισφοράς του Charels Tilly.Επισημαίνονται τρία βασικά πεδία:
(α) η διερεύνηση κομβικών μακρο-ιστορικών διαδικασιών της νεωτερικότητας, (με κύριες εστίες την κρατική συγκρότηση, τον εκδημοκρατισμό και τη διαδικασία ενδυνάμωσης του δήμου –κυρίως σε σχέση με τις κινηματικές συλλογικές δράσεις και τις πολλαπλές προϋποθέσεις τους)
(β) μια καινοφανής προσέγγιση της αιτιότητας των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων στη βάση της συστηματικής και επισταμένης εννοιολόγησης αιτιωδών μηχανισμών και
(γ) μια σχεσιακή επιστημολογία με την οποία ο ίδιος και οι συνεργάτες του στο πλαίσιο των ερευνητικών στόχων της Συγκρουσιακής Πολιτικής επεδίωξαν –και σε μεγάλο βαθμό επέτυχαν— να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στη δομή και τη δράση.

            Παρατίθεται επίσης βιβλιογραφία με τα πιο πρόσφατα έργα του μεγάλου αυτού κοινωνικού επιστήμονα.